English

مهدیار ابزار شازند

پرسکاری - فرم دهی - قطعات خودرو - فرم دهی قطعات

comashcomashcomash

comash

آماده ارائه خدمات و قادر به فعالیت در تمامی حوزه های تولید قطعات با در نظر گیری توان امکانات تولیدی،اماده انعقاد قراردادهای تولیدی در راستای پرس قطعات می باشد

^
comash
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)